Strona główna

Fotografie i informacje naukowe

Gdańsk, Dom Uphagena 5 XII 11

Jan Heweliusz i komety

Na Długim Targu w Gdańsku (12 VI 2010)

mgr Małgorzata Czerniakowska

mgr Ewa Czerniakowska

W dniu 20 XI 2009 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się sesja naukowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pn. Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

Konferencja "Słowotwórstwo a media" (UG 2-3 VI 2009)

Jarmark 2009

Juliusz Słowacki na Pomorzu

Fotografia z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej na temat "Gdańskie publikacje ksi±żkowe w języku polskim w latach 1891-1900 (W 210. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza)" w Bibliotece Głównej UG w dniu 29 X 2008 roku

Kolumna meteorologiczna Fahrenheita (Gdańsk, Długi Targ)

Promocja tomu I i IV "Gdańskie Gimnazjum Akademickie" (Ratusz Głównego Miasta, 17 III 2008)

Promocja - Ratusz Głównego Miasta, 17 III 2008

Galeria fotografii z promocji w Ratuszu Głównego Miasta, 17 III 2008

Wystawa prac Ryszarda Stryjca w Bibliotece Gdańskiej PAN (6 II 2008)

Video z wystawy w dn. 24 X 2007 z okazji 300. - rocznicy urodzin Karola Linneusza

Przed Domem Uphagena - Jarmark Dominikański 2007

Film z Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku (ul. Długa)

Film z Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku (ul. Długi Targ, Fontanna Neptuna)

Wystawa Biblioteki Gdańskiej PAN z okazji 410. rocznicy ¶mierci markiza Jana Bernarda Bonifacio (1517-1597) w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Na fot. od lewej: mgr Helena Kowalska i mgr Ewa Czerniakowska

Na fot. od prawej: mgr Helena Kowalska i mgr Ewa Czerniakowska

Fragment wystawy

Na fot. od lewej: mgr Helena Kowalska i mgr Małgorzata Czerniakowska

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

Autorka przed pomnikiem Jana Heweliusza w Gdańsku. Fot. mgr Ewa Czerniakowska

W dniach 19-21 X 2006 w Uniwersytecie Wrocławskim odbył się KONGRES BADACZY XVIII WIEKU.

Program Kongresu na stronie:

Król Stanisław August w Gdańsku

Obradom w Sali im. W. Nehringa w dn. 19 X 2006 przewodniczył dr Richard Butterwick

Referat wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska

mgr Małgorzata Czerniakowska, Wrocław 19 X 2006

mgr Ewa Czerniakowska, Ossolineum, Wrocław, 19 X 2006

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2006

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

mgr Ewa Czerniakowska (BG PAN)

wygłosiła wykład otwarty

nt. Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku

(10 maja br. o godz. 10.00 sala 318 w budynku przy Al. Gen. Hallera 14)

Na fot. od prawej : dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej p. mgr Małgorzata Kłos i prelegentka. Fot. Waldemar Krótki (PBW)

Z tej okazji czynna jest wystawa zorganizowana przez Pedagogiczn± Bibliotekę Wojewódzk±:

Adam Mickiewicz - wieszcz pokoleń

Fot. Małgorzata Czerniakowska (BG PAN)

Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) w 150. rocznicę urodzin


Sesja Jubileuszowa TMJP Oddz. Gd. (X 2006)

Strona główna

Libri

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2006-2015